Project organisatie

Er zijn niet twee projecten die hetzelfde zijn. Soms zijn er bestaande managementstructuren op los te laten. Soms is het beter van het project zelf uit te gaan en het project in te delen vanuit kennis en ervaring met de materie.

Voshaar Engineering en Machinebouw werkt niet vanuit een stringent management principe. Wij proberen onze kennis en ervaring te combineren met die van de klant. Daaruit ontstaat vaak gemakkelijk een structuur, een volgorde en een planning. Natuurlijk kunnen wij ook meedraaien in diverse soorten projectmanagement.